Erilaiset netin tarjoamat opiskeluvaihtoehdot ovat erinomaisia myös aikuisille. Tällaiset opinnot on mahdollista yhdistää työssäkäyntiin, koska opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Toisaalta kannattaa pitää huolta siitä, ettei omasta aikataulustaan tee liian tiukkaa, koska tällöin opinnot saattavat hyvin pian alkaa laahata perässä eivätkä ne edisty toivotulla tavalla. Myös työn ja opintojen ulkopuoliselle elämälle olisi hyvä jäädä aikaa. Suomessa nettiopintojen tarjonta ei ole vielä aivan niin laajaa kuin nettiopintojen huippumaissa, mutta kyllä täälläkin on jo mahdollista suorittaa netin kautta niin lukio kuin amk-opinnotkin. Myös monimuoto-opetuksena suoritettavat yamk-opinnot on mahdollista suorittaa pääsääntöisesti netissä, joskin opintoihin liittyy joitakin lähiopetuspäiviä.

Lukio-opinnot netissä

Jos lukio-opinnot on jääneet aikanaan suorittamatta, voi ne aivan hyvin suorittaa vielä aikuisiälläkin. Nykyisin lukio-opintojen suorittaminen onnistuu joustavasti myös netin kautta. Esimerkiksi Otavan Opisto tarjoaa tällaista joustavaa vaihtoehtoa. Otavan Opistossa opiskelijoilta vaaditaan periaatteessa vähintään 18 vuoden ikää eli opinnot on suunnattu aikuisille, mutta huippu-urheilijoiden kohdalla tehdään poikkeus ja huipulle tähtäävä urheilija voi hakeutua opiskelemaan Otavan Opiston nettilukiossa, vaikkei vielä olisikaan 18-vuotias. Tällöin kuitenkin oppilaan vanhemman tulee puoltaa hakemusta.

Lukio-opinnot netissä ovat joustava ja mielekäs tapa opiskella. Netistä löytyy lähes kaikki tarvittavat materiaalit ja opiskelija tarvitsee ainoastaan tietokoneen, hyvän nettiyhteyden sekä funktiolaskimen. Joistakin oppikirjoista saattaa olla opinnoissa hyötyä, mutta periaatteessa materiaalit löytyvät opiston omasta järjestelmästä.

Opiskele ammatti netissä

Myös ammattitutkinnon opiskelu onnistuu netissä. Esimerkiksi merkonomi-tutkinnon tai amk-tutkinnon voi suorittaa netissä. Myös yamk-opinnot on mahdollista suorittaa pääsääntöisesti netissä, joskin opintoihin liittyy joitakin lähiopetuspäiviä. Jos netissä opiskelu kiinnostaa, kannata tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin sekä pääsyvaatimuksiin.

Millaisia ominaisuuksia netissä opiskelu vaatii opiskelijalta?

Netissä opiskelu vaatii runsaasti itseohjautuvuutta. Opiskelijan on kyettävä etsimään ja soveltamaan tietoa. Hänellä tulee olla myös riittävästi itsekuria, muutoin opinnot saattavat helposti jäädä muiden kiinnostavampien vapaa-ajan aktiviteettien jalkoihin. Nettiopinnoissa on tärkeää opiskella säännöllisesti. Jos tästä säännöllisyydestä aletaan lipsua, ollaan nopeasti vaikeuksissa ja aikataulujen kurominen kiinni voi olla haastavaa. Opiskelijan onkin hyvä luoda itselleen realistinen aikataulusuunnitelma heti opintojen alussa ja pyrkiä pitämään tästä suunnitelmasta kiinni.