Yllättävän moni aikuinen miettii jossakin vaiheessa elämäänsä alan vaihtoa. Jos oma ala kyllästyttää ja töihin meno tuntuu lähes poikkeuksetta masentavalta ajatukselta, kannattaa tätä ajatusta kehitellä edelleen. Opinnot voivat tuoda omaan arkeen aivan uudenlaista vaihtelua ja antaa mahdollisuuden harkita oman elämän tulevaisuuden suuntaa. Kuitenkin moni asia tuntuu myös vaikealta aikuisopintoja harkittaessa. Esimerkiksi perheen toimeentulo opintojen aikana saattaa pelottaa. Esittelemme näillä sivuilla erilaisia aikuisopintoihin liittyviä ajatuksia sekä sitä, miten perheen toimeentulon voi järjestää parhain päin, jos opinnot kutsuvat.

Aikuisopiskelijan on mahdollista saada tukea opintoihin

Myös aikuisopiskelijan on mahdollista saada opintoihinsa tukea. Kannattaa kysyä erilaisista vaihtoehdoista suoraan Kelasta, jossa osataan katsoa juuri sinun tilannettasi kokonaisvaltaisella tavalla.

Oppisopimus on eräs erityisesti aikuiselle sopiva opiskelutapa, jos haluat itsellesi ammattitutkinnon. Tämän opiskelutavan ehdoton etu on se, että saat palkkaa opintojesi ajalta. Opinnot sopivat erityisen hyvin käytännönläheiselle opiskelijalle, jolla saattaa jo olla alan työkokemusta, muttei muodollista tutkintoa.

Jos olet työtön työnhakija, saatat olla oikeutettu opiskelemaan omaehtoisesti. Jos saat työttömyysajaltasi ansiosidonnaista työttömyyskorvausta, saat sitä myös opiskellessasi omaehtoisesti. Jos työttömyyskorvauksesi on korkea, pystyt elättämään perheesi ja opiskelemaan samanaikaisesti. Sinulle ei lähetetä työtarjouksia opiskellessasi omaehtoisesti, joten pelkoa työhön joutumisesta kesken opintojen ei ole. Omaehtoiseen koulutukseen päästäkseen aikuisopiskelijan on kuitenkin täytettävä tiukat ehdot. Asiasta kannattaa keskustella omassa työvoimatoimistossa.

Ennakkoluulot saattavat kaataa monen aikuisen opiskeluhaaveet

Valitettavan moni aikuinen hautaa opiskeluhaaveensa pelkäämiensä ennakkoluulojen vuoksi. Moni saattaa ajatella, usein aivan turhaan, mitä muut ajattelevat, jos lähden vielä tässä iässä opiskelemaan. Nykyisin puhutaan elinikäisestä oppimisesta, joten iäkkäätkään opiskelijat eivät hämmästytä oppilaitoksissa. On päinvastoin oikeinkin muodikasta pitää yllä omaa ammattitaitoa opiskelemalla tai vaihtaa alaa, jos siltä tuntuu.

Nykyajan työurat ovat usein erittäin pitkiä eikä ole kovin mielekästä jatkaa työtä, joka ei enää tunnu omalta. Näin voi hyvin käydä. Esimerkiksi lastentarhanopettajan työ saattaa olla monen nuoren unelma-ammatti, mutta moni saattaa väsyä työhön viimeistään siinä vaiheessa, kun saa omia lapsia. Päivähoitoon kohdistuvat säästöt ovat aiheuttaneet sen, ettei työ päiväkodissa välttämättä olekaan aivan sellaista kuin työstä haaveilevien nuorten idealistisissa haaveissa.