Monien alojen kehittyessä ja teknistyessä, saattaa työntekijälle tulla tarve oppia aivan uudenlaisia asioita. Tarve oppia CAD-suunnittelua on tästä hyvä esimerkki. Esimerkiksi insinöörien ja arkkitehtien työssä teknistyminen on näkynyt viime vuosina voimakkaalla tavalla ja monet insinöörit ja arkkitehdit suosivatkin nykyään suunnittelutyössään CAD-suunnittelua. Tällä sivulla kerromme hieman lisää tästä mielenkiintoisesta suunnittelun osa-alueesta, jonka hallinta on monella alalla jo perin tärkeä taito.

Mitä on CAD-suunnittelu?

CAD-suunnitteluksi kutsutaan tietokoneavusteista suunnittelua ja lyhenne CAD tuleekin sanoista Computer-aided Design. Erityisesti arkkitehdit ja insinöörit käyttävät suunnittelutyössään apunaan tietokonetta. Tietokone on erinomainen apuväline esimerkiksi numeerisessa laskennassa, 2D-piirtämisessä, 3D-mallien laatimisessa sekä simuloinnissa. CAD:n yhteydessä puhutaan usein myös CNC-valmistuksesta sekä CAM-koneistuksesta.

Mihin CAD-suunnittelua tarvitaan?

Käytettäessä tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia voidaan suunnitella kaksi- sekä kolmiulotteisia malleja. Erilaiset mallinnukseen ja simulointiin liittyvät työtehtävät ovatkin CAD-suunnittelun peruspilareita. Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia ohjelmia ja kannattaakin miettiä tarkkaan, millaiset omat tarpeet CAD-ohjelman osalta ovat. Jos käytät suunnitteluohjelmaa ammattilaiskäytössä, kannattaa toki hankkia ohjelma, joka vastaa ammattilaislaatua. Jos toimit harrastelijapohjalta, saattavat tarjolla olevat ilmaisversiot riittää käyttötarkoituksiisi. 3D-mallintamisen odotetaan lisääntyvän ja CAD-suunnittelun odotetaan muuttuvan yhä teknisemmäksi.

Millaisia ominaisuuksia vaaditaan alan opiskelijalta ja ammattilaiselta?

Ala vaatii opiskelijalta sekä alan työntekijältä huolellisuutta sekä tarkkaavaisuutta. Tämän lisäksi suunnittelu vaatii kärsivällisyyttä, koska suunnitelmia muokataan tyypillisesti monen monta kertaa, ennen kuin ne ovat valmiita. Matemaattinen osaaminen sekä kolmiulotteinen hahmotuskyky ovat valttikortteja tällä alalla. Kunnianhimoisuudestakaan ei ole alalla haittaa, vaan päinvastoin.

Elinikäisen oppimisen periaate pätee erityisen hyvin CAD-suunnittelussa, kuten monilla muillakin teknisillä aloilla, koska tämäkin ala kehittyy valtaisaa vauhtia. Alan odotetaan muuttuvan yhä teknisemmäksi ja erityisesti tietomallintamisen odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa huimaa vauhtia. CAD-opinnot ovat hyvä pohja esimerkiksi arkkitehdiksi tähtääville opiskelijoille.

Alalla järjestetään myös erilaisia kilpailuja, joihin osallistuminen voi tarjota hyvän ponnahduslaudan alan nuorille taitajille. Vaikka osallistuminen saattaakin jännittää, on osallistuminen kuitenkin lähes aina antoisa kokemus – vaikkei varsinaista menestystä tulisikaan. Kilpailuihin voi hyvin valmistautua esimerkiksi työssäoppimisen kautta. Jos siis opiskelet CAD-suunnittelua, kannattaa ehdottomasti harkita alan kilpailuihin osallistumista.