Kun aikuinen suunnittelee jatkokouluttautumista tai täydellistä alan vaihtoa, on yksi ensimmäisistä kysymyksistä usein rahaan liittyvä; miten perheeni tulee taloudellisesti toimeen, jos heittäydyn opiskelijaksi? Kerromme tällä sivulla vinkkejä, joiden avulla aikuisopiskelija voi rahoittaa opintonsa.

Aikuiskoulutustuen saamisen ehdot

Aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea tietyissä tapauksissa, jos opiskelet tutkintoon johtavasti tai osallistut ammatilliseen jatko- tai lisäkoulutukseen. Jotta saisit aikuiskoulutustukea, sinulla tulee olla virka- tai työsuhde tai sinun tulee toimia yrittäjänä. Sinun on tullut olla työelämässä vähintään 8 vuoden ajan saadaksesi aikuiskoulutustukea. Lisäksi nykyisen työsuhteesi on täytynyt kestää minimissään vuoden. Tuen saaminen edellyttää myös, että otat työstäsi opintovapaata, joka kestää yhtäjaksoisesti minimissään kaksi kuukautta. Voit kuitenkin ansaita tuen lisäksi sivutuloja 250 euron edestä bruttona kuukausittain ilman, että tämä vaikuttaa oikeuteesi saada aikuiskoulutustukea. Et kuitenkaan voi saada opintoihisi muunlaista tukea aikuiskoulutustuen ohella. Elleivät kaikki edellä mainitut ehdot täyty, et ole oikeutettu saamaan aikuiskoulutustukea eli läheskään kaikki aikuisopiskelijat eivät olet tähän tukeen oikeutettuja.

Ellet ole oikeutettu saamaan aikuiskoulutustukea, kannattaa selvittää, olisiko sinulla mahdollisuuksia saada opintoihisi muuta tukea, kuten Kelan opintotukea. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Tämä saattaa olla rankkaa, mutta taloudellisesti hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi yamk-opinnot on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi ja ne ovat melko joustava vaihtoehto oman ammattitaidon päivittämiseen, jos jatko-opinnot ovat mielessä ja jos sinulla on vaadittava pohjakoulutus sekä riittävästi työkokemusta.

Kuinka pitkään aikuiskoulutustukea maksetaan?

Kannattaa myös muistaa, että aikuiskoulutustukea maksetaan maksimissaan 15 kuukautta, mikä on melko lyhyt aika, jos tavoitteenasi on suorittaa täysin uusi tutkinto. Onkin hyvä laskea tarkkaan, riittääkö 15 kuukautta suunnittelemiesi opintojen suorittamiseen ja ellei riitä, miettiä, kuinka rahoitat opintojen loppuosuuden.

Kuinka paljon aikuiskoulutustukea maksetaan?

Nyt saatat miettiä, paljonko aikuiskoulutustukea maksetaan. Tuki koostuu perusosasta sekä ansio-osasta, joka lasketaan palkkatulojesi perusteella. Perusosa on ollut suuruudeltaan 696,60 euron suuruinen bruttona, mutta 1.8.2017 perusosaa laskettiin ja nykyisin sen suuruus on bruttona ainoastaan 592,11 euron suuruinen. Hyvillä palkkatuloilla aikuiskoulutustuen suuruus on siis suurempi kuin pienillä palkkatuloilla.