Yamk-opinnot eivät välttämättä ole suurelle yleisölle vielä niin tunnettuja kuin yliopistosta saatavat maisteritasoiset tutkinnot. Kuitenkin yamk-tutkinto vastaa tällaista maisteritasoista tutkintoa, vaikka sen suorituspaikka onkin ammattikorkeakoulu yliopiston sijaan. Yleisesti ottaen ammattikorkeakoulua pidetään yliopistoa käytännönläheisempänä opinahjona, minkä vuoksi tietyillä aloilla ja tietyille opiskelijoille ammattikorkeakoulu voi olla jopa yliopistoa parempi vaihtoehto.

Yamk-opintoihin pääseminen vaatii oman alan työkokemusta

Yamk-opintoihin pääsemiseksi hakijalla tulee olla tietty määrä oman alan työkokemusta, joka on hankittu alan amk-tutkinnon tai vastaavan tutkinnon hankkimisen jälkeen. Hakuehtoihin kannattaakin tutustua huolellisesti ennen hakemista.

Yamk-tutkinnoissa on tarkoitus kehittää alan työntekijöiden osaamista. Esimerkiksi sosiaalialalla voi opiskella sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä ja saavuttaa näin sosionomi (yamk) -tittelin. Koulutus onkin erityisen hyvä, jos aikaisemmista opinnoista on jo aikaa ja omaa osaamista haluaa päivittää tai jos haaveissa on esimerkiksi sosiaalialan johtotehtävät. Etätehtävät on yleensä mahdollista tehdä siten, että niistä on hyötyä opiskelijalle itselleen. Opintoihin liittyvät opinnäytetyö on tarkoitus tehdä joko omassa työpaikassa tai muussa työelämän kohteessa, jonka toimintaa on tarkoitus kehittää jollakin tavoin. Näin myös työelämä hyötyy opinnoista.

Miten Yamk-opinnot suoritetaan?

Yamk-opinnot sisältävät runsaasti itsenäisiä etätehtäviä, mutta jonkin verran myös lähiopetuspäiviä. Ne soveltuvat siis erityisen hyvin työn ohessa tehtäviksi. Opinnot vaativat runsaasti itsenäistä otetta sekä jonkin verran myös itsekuria, jotta opiskelija pysyy kiinni opintojen aikataulussa. Opintoja on kuitenkin mahdollista muokata myös omaan elämäntilanteeseen sopiviksi, jolloin esimerkiksi opiskeluaika joustaa opiskelijan oman elämäntilanteen mukaan.

Osa opiskelijoista on kritisoinut sitä, että lähiopetuspäivien osalta monissa oppilaitoksissa painotetaan liikaa opiskelijoiden etätehtävien läpikäymistä. Moni toivoisi lisää luentotyyppisiä lähiopetuspäiviä ja kokee, että saisi niistä nykyistä enemmän irti. Toisaalta lähiopetuspäivien tavoitteena onkin varmasti herättää keskustelua sekä tarjota opiskelijoille tilaisuuden nähdä asioista erilaisia puolia.

Vaikka yamk-opinnot ovatkin hyvin pitkälti yksinäistä puurtamista, on opiskelijalla toki mahdollisuus saada opinnoistaan palautetta sekä ohjausta. Nämä ohjaustuokiot kannattaa hyödyntää. Lisäksi kannattaa hyödyntää opiskeluryhmän tarjoamaa tukea. Jos jokin asia tuntuu epäselvältä, kannattaa se nostaa esiin ja pohtia asiaa yhdessä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.