Myös yrittäjä saattaa tarvita lisäkoulutusta yrittäjätaipaleensa aikana. Hyvät neuvot ja ohjaus voivat olla tarpeen niin yrittäjyyden alkutaipaleella kuin yritystoiminnan muissakin vaiheissa. Vaikka yritys olisi jo toiminut aikansa, saattaa se kuitenkin vaatia kehittämistä esimerkiksi markkinoinnin osa-alueella.

Aloittelevalle yrittäjälle suunnattu koulutus voi auttaa yrittäjyyden ensiaskeleilla

Erityisesti aloitteleva yrittäjä saattaa olla niin kovin moninaisten kysymysten edessä, että koulutustarve on ilmeinen. Tällöin kannattaa tiedustella esimerkiksi työvoimatoimistosta erilaisia aloitteleville yrittäjille järjestettäviä kursseja, joista on hyvä ammentaa tärkeää tietoa omaa yritystoimintaa silmällä pitäen. Myös yritysneuvojan juttusilla käyminen on hyvä idea. Tällainen asiantuntija näkee yritysideasi aivan uudenlaisin silmin ja osaa antaa sinulle hyviä vinkkejä sekä rehellisen mielipiteen siitä, miltä yritysideasi vaikuttaa ammattilaisen silmin. Rahoitustarpeen ja yritysidean läpikäyminen asiantuntijan kanssa auttaa näkemään oman yritysidean aivan uudessa valossa. SWOT-analyysi on tärkeä työväline pyrittäessä arvioimaan ideasi heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia.

Jos olet työtön työnhakija yritystoimintasi alkaessa, saattaa aloittelevalle yrittäjälle suunnattuun ohjaukseen olla edellytys starttirahan saamiselle. Näin saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vaikkei starttiraha olekaan suuren suuri, voi se silti auttaa merkittävällä tavalla yrityksen perhettä tulemaan toimeen siinä vaiheessa, kun yritys vasta aloittelee toimintaansa ja todennäköisesti vie enemmän rahaa kuin tuo. Tästä syystä kannattaakin ehdottomasti selvittää, onko sinulla mahdollisuutta saada starttirahaa. Henkilökohtainen tapaaminen ja ohjauskeskustelu kokeneen yritysneuvojan kanssa onkin hyvä mahdollisuus selvittää myös tätä asiaa.

Millaista koulutusta yrittäjä voi saada yritystoiminnan käynnistyttyä?

Yrittäjä voi osallistua esimerkiksi harjoitusyritystoimintaan. Hän voi saada myös johtamis- tai laatukoulutusta. Jos yrittäjällä on alaisia, voi nimenomaan johtamiskoulutuksesta olla erityistä hyötyä. Toisten johtaminen on vaativaa työtä, jossa vaaditaan erilaisten ihmissuhdetaitojen lisäksi myös tietynlaista jämäkkyyttä. Maaseutuelinkeinoille on suunnattu aivan omia yrittäjyyskursseja.

Yrityksen markkinointi on erityisen tärkeää. Jos epäonnistut markkinoinnissa, miten asiakkaasi löytävät sinut ja yrityksesi? Toisaalta pienillä yrityksillä ei välttämättä ole käytettävissä suuria summia markkinointiin, joten hyvät vinkit ovat tarpeen. Myös myyntikoulutus, palveluun ja viestintään liittyvä koulutus sekä talouteen ja hallintoon liittyvä koulutus saattavat tulla yrittäjälle tarpeeseen, puhumattakaan yritystoiminnan kehittämiseen liittyvästä koulutuksesta.