Pääsykokeet ovat tilaisuus, jotka jännittävät varmasti suurinta osaa osallistujista. Kuitenkin moniin oppilaitoksiin päästäkseen on osallistuttava pääsykokeisiin. Kuinka pääsykokeisiin sitten voi valmistautua? Nappaa tältä sivulta talteen vinkkimme pääsykokeisiin valmistautumista varten.

Tutustu tarkkaan pääsykoemateriaaleihin

On erityisen tärkeää tutustua etukäteen mahdollisimman tarkkaan pääsykoemateriaaleihin. Pääsykokeet vaihtelevat suuresti oppilaitoksesta toiseen, joten on tärkeää selvittää etukäteen, millaiset pääsykokeet ovat edessä. Pitääkö kokeisiin lukea esimerkiksi jokin tietty materiaali, josta keskustellaan koetilaisuudessa tai jonka pohjalta vastataan koekysymyksiin? Vai onko kokeessa yksilö- tai ryhmähaastattelu?

Jos luettavana on koemateriaalia, kannattaa se lukea ajatuksella useampaan kertaan. Materiaalin pohjalta voi tehdä muistiinpanoja ja sen pääkohdat voi merkitä itselleen muistiin vaikka alleviivauskynällä. Toisia auttaa oman tiivistelmän kirjoittaminen.

Miten valmistaudun pääsykokeiden haastatteluun?

Jos pääsykokeissa järjestetään haastattelu, kannattaa miettiä jo etukäteen, millaisia kysymyksiä haastattelussa mahdollisesti kysytään. Samalla voi miettiä, mitä tällaisiin kysymyksiin aikoo vastata. Tyypilliset kysymykset saattavat liittyä esimerkiksi opiskelijan opiskelumotivaatioon ja -resursseihin. Haastattelussa saatetaan kysyä esimerkiksi, mitkä ovat vahvuuksiasi opiskelijana ja miksi juuri sinut pitäisi valita kyseisiin opintoihin. Joissakin pääsykokeissa haastattelu saatetaan järjestää parihaastatteluna, jolloin sinä haastattelet toista hakijaa ja päinvastoin. Haastattelutilanteen harjoittelu vaikkapa oman puolison kanssa voi auttaa selviytymisessä varsinaisessa haastattelutilanteessa.

Muista valmistautua tarvittaessa myös vieraan kielen osioihin

Jos kokeissa on vieraan kielen osio, kertaa kielioppisäännöt ennen koetta. Ellet ole käyttänyt kyseistä kieltä aikoihin, pyri harjoittelemaan kielen käyttöä ennen koetilaisuutta. Ellei kirjoittaminen ole äidinkielelläsikään vahvimpia puoliasi, ja koe sisältää kirjoittamista, kannattaa tsekata myös äidinkielen kielioppisäännöt ennen kokeeseen osallistumista.

Rentoudu ennen pääsykokeita

Vaikka pääsykokeet saattavatkin jännittää, kannattaa niihin kuitekin pyrkiä osallistumaan mahdollisimman rennoin mielin. Mene ennen koetta aikaisin nukkumaan ja käy vaikka pienellä kävelylenkillä ennen koetilaisuutta. Raitis ilma rentouttaa ja saa ajatukset hetkeksi muualle. Liika jännittäminen saattaa pilata koko koetilaisuuden, minkä vuoksi olisikin hyvä pyrkiä rentouttamaan itsensä ennen kokeeseen osallistumista.

Saavu pääsykokeeseen ajoissa

Selvitä ennen pääsykoetta tarkkaan, missä ja milloin pääsykoe järjestetään. Ellet ole käynyt paikan päällä ennen, varmista jo etukäteen, että osaat varmasti paikalle. Saavu ajoissa pääsykokeeseen!