Palveluala tarjoaa moninaisia, erilaisia työpaikkoja. Esimerkiksi elintarvikeala, hotelliala, ravintola-ala, suurtalousala, kauneudenhoitoala, kotitalousala, laitostalousala, puhdistuspalveluala, matkailuala, ravitsemisala, terveysala, sosiaaliala ja turvallisuusala kuuluvat palvelualoihin, joten palvelualat tarjoavat mahdollisuuksia hyvin erilaisille persoonille sekä hyvin erilaisista asioista kiinnostuneille henkilöille. Jos et vielä oikein tiedä, mille alalle haluaisit kouluttautua, kannattaa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin ja tehdä ammatinvalintatestejä. Kenties saat niistä inspiraatiota omaa alavalintaasi varten. Osuipa valintasi sitten elintarvike- tai sosiaalialaan, vaaditaan palvelualoilla yleensä hyviä sosiaalisia taitoja.

Matkailuala kiinnostaa nuoria

Matkailuala kiinnostaa monia nuoria. Esimerkiksi matkaoppaan työ saattaa kuulostaa houkuttelevalta ja hohdokkaalta alalta, vaikka todellisuus onkin usein jotakin aivan muuta. Matkaoppaan työstä on nimittäin usein glamour kaukana ja matkaopas saattaakin usein tuntea olevansa pikemminkin asiakkaidensa piika kuin varsinainen opas. Parhaimmillaan matkaoppaan työ voi olla kuitenkin erittäin antoisaa ja tarjota tilaisuuden tavata hyvin erilaisia ihmisiä. Sosiaaliselle ihmiselle matkaoppaan työ voi olla unelmien täyttymys, mutta ujo introvertti ei tässä työssä välttämättä viihdy.

Matkailualalta löytyy kuitenkin monia muitakin erittäin mielenkiintoisia työtehtäviä. Jos nautit esimerkiksi luonnonrauhasta ja liikkumisesta, mikset kouluttautuisi eräoppaaksi? Jos viihdyt mieluummin siistissä toimistotyössä, saattaa matkatoimistovirkailijan työ olla sinua varten.

Sosiaaliala työllistää Suomessa

Sosiaaliala työllistää Suomessa hyvin. Alan perustutkinto on lähihoitajatutkinto ja tällä tutkinnolla voi omasta suuntautumisvaihtoehdosta riippuen työskennellä esimerkiksi vanhusten palvelutalossa tai päiväkodissa. Työtehtävämahdollisuudet ovat moninaiset, joskin työ on usein henkisesti melko raskasta.

Alalla voi opiskella myös amk-tasoisen sosionomi (amk) -tutkinnon, jota voi täydentää maisteritasoisella ammattikorkeakoulututkinnolla, yamk-tutkinnolla. Sosiaalialalla tämä tutkinto voi olla esimerkiksi sosiaalialan johtaminen ja kehittäminen yamk -tutkinto. Yamk-tutkintoon hakeutuaksesi sinulla tulee olla riittävästi alan työkokemusta. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämishanke, josta on parhaimmillaan hyötyä myös työelämän tahoille.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka sosiaaliala työllistääkin Suomessa hyvin, on alan palkkaus usein melko heikkoa; alan palkat eivät yleensä päätä huimaa, vaikka vastuu onkin kova. Onkin hyvä miettiä, riittääkö alan palkkaus omiin ja perheesi tarpeisiin ja oletko kiinnostunut alasta niin paljon, että olet valmis ansaitsemaan alavalintasi vuoksi keskimääräistä vähemmän.