Kun aikuinen suunnittelee uusien opintojen aloittamista, saattaa hän miettiä, mitä muut tästä päätöksestä ajattelevat – pitävätkö he kenties aikuisopiskelijaa täysin naurettavana henkilönä, joka yrittää olla nuorempi kuin onkaan? Tämän murheen pitäisi olla aivan turha, koska nykyisin elinikäinen oppiminen on erityisen trendikästä. On vain hienoa, että työntekijät päivittävät osaamistaan ja vaihtavat alaa, ellei vanha ala enää syystä tai toisesta tunnu omalta.

Nykyinen työelämä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä

Nykyinen työelämä on hektistä ja muutoksia tapahtuu paljon. Osa aloista on muutosherkempiä kuin toiset, mutta kaikilla aloilla on tärkeää pysyä mukana muutosten tahdissa. Tästä syystä itsensä jatkuva kouluttaminen tavalla tai toisella on tärkeää.

Esimerkiksi oman alan kirjallisuuden ja muiden uusimpien julkaisujen lukeminen säännöllisesti on tärkeää, jotta tietää, mitä omalla alalla on menossa juuri nyt – pistä asioista keskustellaan kaikista kiihkeimmin ja millaisia muutoksia alalla odotetaan lähitulevaisuudessa. Toisinaan varsinainen lisäkoulutus on tarpeen, etenkin jos haluat edetä urallasi.

Elinikäisestä oppimisesta on tullut trendikäs käsite

Elinikäisestä oppimisesta puhutaan Suomessa nyt niin paljon ja sen merkitystä korostetaan niin monissa yhteyksissä, että käsitteestä on tullut suorastaan trendikäs. Nykyisin ei ole lainkaan ihmeellistä opettaa vaikkapa vanhuksille tietotekniikkaa. Tässä suhteessa kehitys on ollut viime vuosikymmeninä huimaa. Vielä meidän vanhempiemme ikäpolvessa oli aivan tavallista tehdä työura samalla alalla ja jopa samassa työpaikassa, mutta nykyinen työelämä on toisenlaista. Pätkätyöt ovat yleistyneet ja myös työntekijät vaativat työltään aikaisempaa enemmän haasteita ja mielekkyyttä, mikä johtaa osaltaan siihen, että alaa vaihdetaan aikaisempaa herkemmin. Nykyisin vain aniharva tekee samaa työtä koko työuransa ajan ja vielä harvempi suorittaa koko työuransa samassa työpaikassa tai saman työnantajan alaisuudessa.

Työelämä on niin suuri osa nykyihmisen identiteettiä, että on turha kituuttaa alalla, jolla ei enää viihdy. Tällöin uudelleen kouluttautuminen on hyvä vaihtoehto! Vaikka lähipiiristä kuuluisikin soraääniä, kannattaa asiaa miettiä ennen kaikkea oman elämän kannalta – siltä kannalta, miltä oma työelämä näyttää nyt ja miltä se mahtaa näyttää kymmenen tai viiden vuoden kuluttua ilman minkäänlaista muutosta. Omasta jaksamisesta kannattaa huolehtia ja työn mielekkyys on tässä asiassa erityisen merkittävässä asemassa.