Aikuiskoulutus saattaa pelottaa ja jännittää monia, mutta se voi olla myös oivallinen tilaisuus päivittää omaa osaamista tai hankkia itselleen kokonaan täysin uusi ammatti. Opiskelusta voi tulla mielenkiintoinen ja antoisa osa aikuisopiskelijan elämää ja se voi avata aivan uudenlaisia ovia myös työelämässä.

Aikuisopiskelija noudattaa elinikäisen oppimisen trendiä

Elinikäinen oppiminen on nyt erityisen trendikäs käsite ja lähes kaikkien huulilla. Tästä syystä voidaankin sanoa, että myös aikuisopiskelu on erityisen trendikästä – kehittäähän aikuisopiskelija itseään aktiivisella otteella ja noudattaa täten elinikäisen oppimisen trendiä. Nykypäivänä aikuisopiskelijat eivät ole hämmästyksen aihe edes lukioissa!

Nykyajan työelämän voidaan sanoa olevan jatkuvassa muutospaineessa, mikä näkyy myös työntekijöiden kouluttautumispaineena. Nykyisin enää vain harva työntekijä tekee koko työuransa aivan samoissa tehtävissä ja vielä harvempi samassa työpaikassa. Tämän vuoksi elinikäinen kouluttautuminen onkin niin kovin tarpeellista. Monet alat teknistyvät huimaa vauhtia, mikä saattaa aiheuttaa henkilöstölle lisäkoulutustarvetta. Myös esimerkiksi kielitaitovaatimukset saattavat kasvaa ja muuttua työpaikkojen kansainvälistyessä. Nykyisin myös syrjäinen ja pieni Suomi elää keskellä kansainvälistä ja monikulttuurista todellisuutta. Hyvä kielitaito on tällaisessa todellisuudessa todellinen valttikortti!

Verkko-opinnot tarjoavat yhä enenevässä määrin mahdollisuuksia myös aikuisille

Verkko-opinnot ovat hyvä vaihtoehto myös aikuisille. Niiden ansiosta opintojen ei enää tarvitse olla aikaan ja paikkaan sidottuja. Opiskella voi mistä tahansa käsin, kunhan opiskelijalla vain on käytössään toimiva nettiyhteys sekä laite, jolla nettiin pääsee. Esimerkiksi lukio-opinnot on nykyisin mahdollista suorittaa netissä. Netissä voi suorittaa kokonaisia tutkintoja sekä yksittäisiä kursseja. Esimerkiksi avoimen yliopiston kurssitarjonta kannastaa katsastaa, jos muutaman tai muutamien kurssien suorittaminen kiinnostaa.

Työelämän mielekkyys on tärkeä osa oman elämän kokonaisvaltaista mielekkyyttä

Koska työelämä on nykyisin niin kovin suuri osa elämäämme, on sen mielekkyydellä valtavan tärkeä osa oman elämämme kokonaisvaltaisessa mielekkyydessä. Tästä syystä ei kannatakaan jäädä alalle, joka ei tunnu omalta, vaan kannattaa vakavasti harkita jatkokouluttautumis- tai uudelleenkouluttautumisvaihtoehtoja. Vaikka opiskelu aikuisiällä saattaakin vaatia joitakin uhrauksia, voi se myös antaa paljon. Monet aikuisille suunnatut opinnot on mahdollista yhdistää työhön mielekkäällä tavalla, jolloin omasta taloudellisesta toimeentulostakaan ei tarvitse liiaksi karsia opintojen vuoksi.