Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat päivän sanoja ja trendejä, joilta ei ole vältytty myöskään syrjäisessä Suomessa. Jos aikuiskoulutus ja kansainväliset tehtävät kiinnostavat, löytyy aikuiskoulutuksen saralta myös monia kansainvälisiä projekteja. Kannattaa etsiä itselleen sopivaa projektia vaikkapa netin kätköistä.

EU rahoittaa monia kansainvälisiä aikuiskoulutukseen liittyviä projekteja

EU toimii rahoittajana monissa kansainvälisissä koulutukseen liittyvissä projekteissa. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat usein mukana tällaisissa EU:n tukemissa koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmat voivat liittyä esimerkiksi virtuaaliopetukseen tai opetussuunnitelmien kehittämiseen. Ne saattavat liittyä myös toimiin, joiden avulla pyritään tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä. Projektien avulla saatetaan pyrkiä kehittämään myös tiettyjen maiden, kuten Venäjän, ammatillista koulutusta.

Projektien kautta voidaan tehdä valmennus-, kehitys- ja tutkimustyötä

Erilaisten kansainvälisten aikuiskoulutusprojektien kautta voidaan tehdä valmennus-, kehitys- ja tutkimustyötä. Projektin kohderyhmä saattaa koostua esimerkiksi ammatillisen aikuiskoulutuksen henkilöstöstä yhteistyötahoineen. Hankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi osallistujien pedagogisten taitojen kehittäminen.

Tavoite voi liittyä myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen, jolloin on tavoitteena nostaa esimerkiksi tietyn työyhteisön akateemista tasoa. Suomessa tämän tyylistä koulutusta tarjotaan ammattikorkea- ja tiedekorkeakoulujen yksiköissä.

Projektien tavoitteena voi olla myös ehkäistä työmarkkinoilla esiintyvää syrjintää. Tällöin projektin tavoitteena voi olla edistää sellaisia käytäntöjä, jotka ovat pysyviä ja jotka edistävät työelämän monikulttuurisuutta. Uusien toimintamallien luominen on tällaisessa projektissa tärkeää. Samoin on tärkeää luoda edellytyksiä sellaisille työyhteisöille, joissa monikulttuurisuus on luonteva ja tärkeä osa yhteisön toimintaa. Uuden oppiminen sekä rekrytointi voivat olla tällaisten projektien keskiössä.

Maahanmuuttajien työmarkkinoille ohjautuminen saattaa olla vaikeaa, minkä vuoksi on tärkeää edistää tätä ohjautumista, erityisesti aloilla, joita voidaan kutsua työvoimakapeikkoaloiksi. Syrjinnän ehkäisy sekä monikulttuurisuuden edistäminen ovat oleellisia osa-alueita, joihin monikulttuurisissa työelämän projekteissa tulee kiinnittää huomiota niin työhönoton, henkilöstöpolitiikan kuin työyhteisön toiminnankin osa-alueilla. Tämän tyylistä toimintaa löytyy Suomessa Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta.

Osa projekteista keskittyy luomaan alueellisia verkostoja, joihin kuuluu useita korkeakouluja, yliopistoja, oppilaitoksia, yrityksiä sekä yhteisöjä. Tällainen projekti toimii esimerkiksi Itä-Uudellamaalla. Kehityspalvelukeskuksen perustaminen on hankkeen eräs tärkeimmistä tavoitteista. Näin alueen toimijat voisivat saada keskitettyjä viestintä-, markkinointi- sekä tutkimuspalveluja, mistä toimijoille voisi olla suurta hyötyä.