Jos olet työtön työnhakija ja haluaisit kouluttautua, kannattaa keskustella tästä ajatuksesta omassa työvoimatoimistossasi. Työvoimakoulutus saattaa tarjota mielenkiintoisia ja hyödyllisiä vaihtoehtoja, mutta myös omaehtoinen opiskelu saattaa tulla kohdallasi kyseeseen.

Mitä on työvoimakoulutus ja kenelle se sopii?

Jos olet työtön työnhakija, tutustu ihmeessä työvoimakoulutuksen tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin. Näitä koulutusvaihtoehtoja rahoitetaan Työ- ja elinkeinohallinnon toimesta. Usein työvoimakoulutuksen tarjoamat koulutukset johtavat ammattitutkintoon tai tiettyyn ammattitutkinnon osaan. Koulutuksen tavoitteena on edistää työttömän työnhakijan työnsaantimahdollisuuksia.

Jos haluat hakea työvoimakoulutukseen, tulee sinun ottaa yhteyttä omaan työ- ja elinkeinotoimistoosi. Haku tapahtuu nimittäin toimiston kautta. Jos sinut valitaan koulutukseen, saat sen ajalta työttömyysetuutta sekä kulukorvausta. Työttömyysetuutesi määrä riippuu siitä, oletko oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea. Jos sinulla on ollut hyvä palkka ennen työttömäksi jäätyäsi ja jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, voit siis saada työvoimakoulutuksen ajalta ihan kivan toimeentulon. Peruspäivärahalla toimeentulo on niukempi, mutta työvoimakoulutus voi auttaa työllistymistäsi jatkossa, joten osallistumisesta voi olla suurta hyötyä.

Mitä tarkoitetaan omaehtoisella opiskelulla ja kuka siihen pääsee?

Jos saat oikeuden omaehtoisiin opintoihin, et menetä työttömyysetuuttasi. Opintojesi ajalta saamasi työttömyysetuuden määrä riippuu siis siitä, oletko oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea – aivan kuten työvoimakoulutuksenkin osalta; jos sinulla on ollut hyvä palkka ennen työttömäksi jäätyäsi ja jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, voit siis saada työvoimakoulutuksen ajalta ihan kivan toimeentulon ja opiskella samalla itsellesi vaikkapa yamk-tutkinnon. Tämä tietysti edellyttää kuitenkin, että onnistut saamaan myös opiskelupaikan haluamastasi oppilaitoksesta.

Omaehtoiselle opiskelulle on asetettu joitakin ehtoja. Opiskelun on oltava päätoimista ja koulutuksen on johdettava tutkintoon. Jotta voit saada työttömyysetuutta opintojesi ajalta, sinun pitää olla 25 vuotta täyttänyt ja työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut. Lisäksi TE-toimiston pitää puoltaa hakemustasi omaehtoiseksi opiskelijaksi. Kun TE-toimisto harkitsee, puoltaako se hakemustasi, se tarkastelee kyseisen koulutuksen vaikutusta opiskelijan ammattitaitoon sekä työnsaantimahdollisuuksiin. Jos se toteaa kyseisen koulutuksen vaikuttavan näihin mahdollisuuksiin positiivisella tavalla, se yleensä puoltaa hakemusta. Kannattaa muistaa, että työttömyysetuutta voi saada omaehtoisen opiskelun ajalta maksimissaan 24 kuukautta.