Tietotekniikka (IT) aloitti tiedon aikakauden ja käynnisti digitaalisen vallankumouksen, joka loi tietoon perustuvan yhteiskunnan, jota ylläpitää teknologisesti edistynyt globaali talous. Tietotekniikan yleisesti käytettyjä synonyymejä ovat tietokoneet, tietokoneverkot, ohjelmistot, laitteistot, web-suunnittelu, elektroniikka, tietoliikenne ja puolijohteet. Alat ja sektorit ovat kaksi laajaa luokkaa, jotka tarvitsevat selvennystä, kun ne liittyvät tietotekniikkaan.

Tietotekniikan alat viittaavat yleisimmin korkeakouluopintoihin, joissa opiskelija opiskelee tunnustettua todistusta, tutkintoa tai tutkintoa kohti.

Tietotekniikka on tietotekniikkaan erikoistunut koulutusala. Se on tekninen ala, jossa opiskelija oppii suunnittelemaan ja kehittämään tietokonelaitteistoja, kuten henkilökohtaisia ​​tietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja, muistia, tallennustilaa, verkkolaitteita ja muita tietokonelaitteiston osia.

Johdon tietojärjestelmät

Management Information Systems (MIS) on toinen korkeakoulujen (HE) IT-alan opintoala. Se tarjoaa ei-teknisen liiketalouden tutkinnon ja opettaa opiskelijoita hallitsemaan projekteja, budjetteja ja ihmisiä.

Tietojenkäsittelytiede koulutusalana keskittyy ohjelmistojen ohjelmointiin ja sisältää muun muassa sovellusohjelmistot, asiantuntijajärjestelmät, tekoälyn (AI), web-kehityksen, sulautetun koodauksen ja robotiikan.

Computer Information Systems (CIS) tarjoaa erikoiskoulutusta ja mahdollistaa CIS-tutkinnon suorittaneiden vakiinnuttamaan asemansa työpaikalla verkonvalvojina, järjestelmänvalvoojina, järjestelmäinsinööreinä, tietokantojen ylläpitäjinä, tietoturva-asiantuntijoina ja tietokoneteknikoina.

Tietotekniikan alat

Tietotekniikan alat määrittelevät akateemisia tieteenaloja. Tietotekniikan alat yhdistävät ja yhdistävät maailmantalouden, teollisuuden, osakemarkkinat ja rahoitussektorin muutamia mainitakseni. Sektorit tarjoavat digitaalisen alustan valmistuneille, ammattilaisille, yksityiselle sektorille ja muille asiantuntijoille edistääkseen nopeasti kasvavaa tietoyhteiskuntaa.

Tietotekniikan keskeinen toimiala on ohjelmisto- ja palvelusektori. Yhdysvalloissa on yli 100 000 ohjelmisto- ja tietotekniikkapalveluyritystä, joista ylivoimaisesti suurin osuus on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (eli alle 500 työntekijää). Tähän alaan kuuluvat ohjelmistosuunnittelutalot, ohjelmistojen julkaisijat ja kiinteistönhallintayritykset.

Muita kilpailukykyisiä tietotekniikan toimialoja ovat Teknologialaitteistot ja -laitteet sekä Puolijohde- ja puolijohdeteollisuus. Dow Jones listaa molemmat sektoriindeksit, ja Bloomberg Business week analysoi indeksejä säännöllisesti.

Monet, elleivät useimmat, yritykset käyttävät nykyään tietotekniikkaa tavalla tai toisella. Tietotekniikan arvo on manuaalisten prosessien poistaminen ja automatisoitujen liiketoimintaprosessien käyttöönotto. Oikea-aikainen tiedonanto edistää ja parantaa päätöksentekoprosesseja ja mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän asiakkaiden kanssa.

Sekä tieto että teknologia kehittyvät jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla – pelottava oivallus ja selkeä todiste siitä, että digitaalinen vallankumous muutti pysyvästi tiedonhallintaa ja soveltavaa teknologiaa globaalissa taloudessa.