Tietotekniikan merkitys

Mitä on tietotekniikka? Tietotekniikka voi olla monia asioita ja kattaa monia elämän puolia. Merriam-Webster määrittelee sen seuraavasti: “Teknologia, joka sisältää tietokonejärjestelmien, ohjelmistojen ja verkkojen kehittämisen, […]

Read More

Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan välinen ero

Tietokone Tiede Tietojenkäsittelytiede on ohjelmistojen ja tietokonejärjestelmien tutkimusta ja se sisältää verkot, ohjelmistosuunnittelun, ohjelmointikielet, tekoälyn, tietokannat, turvallisuuden, ihmisten tietokonevuorovaikutuksen ja teorian. Jos haluat työskennellä tietojenkäsittelytieteen […]

Read More

Mitä on tietotekniikka?

Tietotekniikka (IT) tarkoittaa tietokoneiden, tallennuslaitteiden, verkkojen ja muiden fyysisten laitteiden, infrastruktuurin ja prosessien käyttöä kaikenlaisen sähköisen tiedon luomiseen, käsittelyyn, tallentamiseen, suojaamiseen ja vaihtamiseen. Tyypillisesti IT:tä […]

Read More